AKTUALNOŚCI
 
XXVIII Memoriału Bożeny Kurek

2019-02-21

Regulamin zawodów

W sobotę, 2 marca odbędzie się XXVIII Memoriał Bożeny Kurek w tenisie stołowym. Poniżej przedstawiamy regulamin tych zawodów.

I. CEL :

- upamiętnienie Bożeny Kurek działaczki TKO w Wysocku Wielkim poprzez popularyzację tenisa stołowego w środowisku wiejskim

II.ORGANIZATORZY :

-Terenowy Klub Olimpijczyka im. Mariana Matysiaka w Wysocku Wielkim

- Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

- Gmina Ostrów Wielkopolski

- Dyrekcja Szkoły Podstawowej we Wtórku

- LKS „ORZEŁ” Wysocko Wielkie

III.TERMIN I MIEJSCE :

- turniej rozegrany zostanie w dniu 02 marca 2019 roku /sobota/

- oficjalne otwarcie godz. 12.45

- hala sportowa Szkoły Podstawowej we Wtórku ul. Szkolna 12

IV. KATEGORIE :

Młodzieżowe dziewcząt i chłopców – 02.03.2019. godz. 10.00

- kategoria wiekowa ur. 2006 i młodsi

- kategoria wiekowa ur. 2001 – 2005

Zgłoszenia zawodników w dniu zawodów do godziny 9.45

Turniej otwarty i weteranów - 02.03.2019. – godz. 13.00

- turniej otwarty kobiet

- turniej otwarty mężczyzn

- turniej weteranów (mężczyźni ur. w 1979 roku i starsi) – Turniej im. Jerzego Kryjoma

Zgłoszenia zawodników do turnieju otwartego i weteranów w dniu zawodów do godziny 12.45

V. SYSTEM ROZGRYWEK :

- turniej zostanie rozegrany tylko w grach pojedynczych (dziewcząt, kobiet, chłopców i mężczyzn)

- system uzależniony będzie od ilości uczestników w poszczególnych kategoriach

- sędziowie stolikowi typowani będą przez sędziego głównego spośród uczestników Turnieju.

VI. ZGŁOSZENIA:

- zgłoszenia zawodników i zawodniczek należy przesyłać na adres : Terenowy Klub Olimpijczyka im. Mariana Matysiaka w Wysocku Wielkim, ul. Kościelna 52, 63-400 Ostrów Wielkopolski , adres e-mail: tkowysocko@op.pl do dnia 28 lutego 2019 roku lub osobiście w dniu zawodów

VII. ZASADY FINANSOWANIA:

- koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy

- koszty przejazdów i diet zawodników pokrywają jednostki delegujące

VIII. NAGRODY :

- za zajęcie miejsc I – III puchary, dyplomy

- za zajęcie miejsc IV – VI dyplomy

- puchar dla najmłodszego zawodnika i zawodniczki

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

• Każdego uczestnika oraz opiekuna udającego się na salę obowiązuje obuwie sportowe przeznaczone tylko do poruszania się po sali.

• każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem

• zawodnicy nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach

• uczestników obowiązuje strój sportowy

• zawodnicy występują w zawodach na własną odpowiedzialność

• za rzeczy zagubione podczas zawodów organizator nie odpowiada

• każdy z uczestników zapisując się do turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach   promocyjnych, w szczególności zdjęć

• organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz zasad gry

• każdy uczestnik/uczestniczka zawodów na wniosek organizatorów powinien okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i datą urodzenia


Content Management Powered by CuteNews

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     
 

Copyright© 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone Webmaster Paweł Musieł

 
The best way to speak english fluently is to speak as often as possible.