AKTUALNOŚCI
 
XXIX Memoriał Bożeny Kurek w tenisie stołowym

23-02-2020

Uczczą pamięć Bożeny

W najbliższą, sobotę, 29 lutego, odbędzie się kolejne wielka impreza sportowa organizowana przez Terenowy Klub Olimpijczyka imienia Mariana Matysiaka. Tego dnia w hali sportowej SP we Wtórku odbędzie się XXIX Memoriał Bożeny Kurek w tenisie stołowym. Poniżej prezentujemy regulamin zawodów.       I. CEL 

     - upamiętnienie Bożeny Kurek działaczki TKO w Wysocku Wielkim poprzez popularyzację tenisa stołowego w środowisku wiejskim


 II.Organizatorzy :

      -Terenowy Klub Olimpijczyka im. Mariana Matysiaka w Wysocku Wielkim

      - Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

      - Gmina Ostrów Wielkopolski

      - Dyrekcja Szkoły Podstawowej we Wtórku

      - LKS „ORZEŁ” Wysocko Wielkie 

      III.Termin i miejsce :

     - turniej rozegrany zostanie w dniu 29 lutego 2020 roku /sobota/

     - hala sportowa Szkoły Podstawowej we Wtórku ul. Szkolna 12

Kategorie :

Młodzieżowe dziewcząt i chłopców – 29.02.2020. godz. 10.00

 1. - kategoria wiekowa ur. 2007 i młodsi

  - kategoria wiekowa ur. 2002 – 2006

  Zawodnicy młodsi mogą startować w kategorii starszej, ale wówczas tracą prawo do gry we własnej kategorii.

  Zgłoszenia zawodników w dniu zawodów do godziny 9.45.

 2. Turniej otwarty i weteranów -  29.02.2020. – godz. 14.00

  - turniej otwarty kobiet 

  - turniej otwarty mężczyzn

  - turniej weteranów (mężczyźni ur. w 1980 roku i starsi) – Turniej im. Jerzego Kryjoma

  Weteran może startować w turnieju otwartym mężczyzn pod warunkiem rezygnacji z udziału w kategorii weteranów.

  Zgłoszenia zawodników do turnieju otwartego i weteranów w dniu zawodów do godziny 13.45

   

 3. System rozgrywek :

       - turniej zostanie rozegrany tylko w grach pojedynczych (dziewcząt, kobiet, chłopców i  mężczyzn)

       - system uzależniony będzie od ilości uczestników w poszczególnych kategoriach

       - sędziowie stolikowi typowani będą przez sędziego głównego spośród uczestników Turnieju.   

 4. Zgłoszenia:

              - zgłoszenia zawodników i zawodniczek należy przesyłać na adres : Terenowy Klub 

                Olimpijczyka im. Mariana Matysiaka w Wysocku Wielkim, ul. Kościelna 52, 63-400 Ostrów

                Wielkopolski , adres  e-mail:  tkowysocko@op.pl do dnia 27 lutego 2020 roku lub osobiście w dniu zawodów.

  VII.  Zasady finansowania:

       - koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy

       - koszty przejazdów i diet zawodników pokrywają jednostki delegujące

VIII.  Nagrody :

       - za zajęcie miejsc I – III puchary, dyplomy

       - za zajęcie miejsc IV – VI dyplomy

       - puchar dla najmłodszego zawodnika i zawodniczki

       IX.  Postanowienia końcowe :

Każdego uczestnika oraz opiekuna udającego się na salę obowiązuje obuwie

 •  sportowe przeznaczone tylko do poruszania się po sali.

 • każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem

 • zawodnicy nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach

 • uczestników obowiązuje strój sportowy

 • zawodnicy występują w zawodach na własną odpowiedzialność

 • za rzeczy zagubione podczas zawodów organizator nie odpowiada

 • każdy z uczestników zapisując się do turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych, w szczególności zdjęć

 • organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz zasad gry

 • każdy uczestnik/uczestniczka zawodów na wniosek organizatorów powinien okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i datą urodzenia


Content Management Powered by CuteNews

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     
 

Copyright© 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone Webmaster Paweł Musieł

 
The best way to speak english fluently is to speak as often as possible.